OZ - rok 2004

Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch - rok 2004

oz2004