Rok 2019

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou

2019_11_13 Obec Žitavany - Informácia na internetovej stránke obce.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,59 kB
 • Por. číslo: 1.
 • Spisová značka konania: 491/2019
 • Dátum začatia konania: 20. 11. 2019
 • Dátum zverejnenia informácie: 20. 11. 2019
 • Žiadateľ: Helena Mrázová, Vrchná 10, 951 92, Žikava
 • Dotknutá parcela: 786/1, k.ú. Kňažice
 • Dreviny požadované na výrub: 

  3ks Tuja západná 

  (Thuja occidentalis)

 • Por. číslo: 2.
 • Spisová značka konania: 490/2019
 • Dátum začatia konania: 20. 11. 2019
 • Dátum zverejnenia informácie: 20. 11. 2019
 • Žiadateľ: Michal Gálik, Kňažická 33, Žitavany
 • Dotknutá parcela: 786/1, k.ú. Kňažice
 • Dreviny požadované na výrub: 2ks Tuja západná (Thuja occidentalis)
   
 • Por. číslo: 3.
 • Spisová značka konania: 514/2019
 • Dátum začatia konania: 20. 11. 2019
 • Dátum zverejnenia informácie: 20. 11. 2019
 • Žiadateľ: Mgr. Jana Pániková, Topoľčianska 15, Žitavany
 • Dotknutá parcela: 683/3, k.ú. Kňažice
 • Dreviny požadované na výrub: 2ks Jedľa biela (Abies alba)

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Žitavany, Obecný úrad, Športová 5, 951 97 Žitavany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: obec@zitavany.sk