Zamestnanci OcÚ


Pavel Chren

Starosta obce Žitavany

Telefónne číslo: 0908 780 457

E-mail: starosta@zitavany.sk; obec@zitavany.sk


Jana Danková

Účtovníctvo a mzdy

Telefónne číslo: 0902 068 310

E-mail: podatelna@zitavany.sk


Henrieta Herdová

Evidencia obyvateľov, dane a poplatky, správa cintorínov

Telefónne číslo: 0903 459 375

E-mail: henrieta.herdova@zitavany.sk


Mgr. Viktória Kukučková

Stavebná agenda, životné prostredie

Telefónne číslo: 0904 937 078

E-mail: podatelna@zitavany.sk