Dôležité informácie


Prevádzka MŠ

  • 6,45 hod. do 15,45 hod.

Čo potrebuje dieťa do MŠ

  • prezúvky / nie šľapky, deku na ležadlo, nepremokavú podložku pod plachtu, pyžamo, náhradné veci na oblečenie, detský uterák, hrebeň,  hygienické vreckovky - veci je potrebné podpísať.

Dieťa bude potrebovať vyhlásenie o bezpríznakovosti pri prvom nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní /vrátane víkendov a sviatkov/.

Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. Na stiahnutie potvrdenie o bezpríznakovosti v prílohe.

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.

Pri absencii viac ako 7 dní  po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení.

Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.

Ak dieťa /predškolák/ nie je prítomné v MŠ z rodinných dôvodov, musí zákonný zástupca dieťaťa priniesť písomné ospravedlnenie v prílohe.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Vyhlasenie covid.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,13 kB

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole

OSPRAVEDL.01.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,36 kB