Obec Žitavany
ObecŽitavany
RSS

Odbor stavebného úradu

  • stavebné povolenie
  • kolaudačné rozhodnutie
  • ohlásenie drobných stavieb, ohlásenie drobných stavieb - prípojky
  • ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác
  • reklamné stavby 
  • súpisné čísla
Obec Žitavany