Kontakty na MŠ


Kontaktná adresa

Materská škola
Šimkova 40
951 97 Žitavany

Tel.: 037/63 227 63


Riaditeľka MŠ

Daniela Petrovičová

Tel.: 0903 447 130
E-mail: 1ms.zitavany@gmail.com