Nakladanie s majetkom


Obec Žitavany v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Žitavany z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Oznámenie o zámere obce Žitavany predať nehnuteľný majetok

Zámer Ing. Jozef Cibira_oznámenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,61 kB

Oznámenie o zámere obce Žitavy predať nehnuteľný majetok

Zámer Kordošoví.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,29 kB

Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti - pozemku vo vlastníctve obce

Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti - pozemku vo vlastníctve obce.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,05 kB