Rok 2016

Určenie príslušnosti obce pri rozhodovaní o výrube

Určenie príslušnosti obce pri rozhodovaní o výrube.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,51 kB
  • Por. číslo: 1.
  • Spisová značka konania: 180/2016
  • Dátum začatia konania: 18.03.2016
  • Dátum zverejnenia informácie: 18.03.2016
  • Žiadateľ: Obec Machulince, Hlavná č. 115, Machulince
  • Dotknutá parcela: 1649/2
  • Dreviny požadované na výrub: jabloň 9 ks