Správne poplatky a iné príjmy obce Žitavany

  1. Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou - výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  2. Platby za krátkodobý prenájom majetku obce alebo za služby poskytované FO a PO obecným úradom
  3. Platby za využitie zariadenia - refundácia výdavkov obce

K nahliadnutiu

Sadzobnik spravnych poplatkov obce Žitavany

Sadzobnik_spravnych_poplatkov_od_1.4,2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 544,27 kB