Voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022


Kandidátne listiny

Kandidátne listiny môžete doručiť  v listinnej forme na Obecný úrad, Športová 5, 951 97  Žitavany, a to v termíne do 30. 8. 2022 (posledný deň) do 24:00 hod.

Dňa 30. 8. 2022 po pracovnej dobe v čase od 15:30 do 24:00 je možné listiny odovzdať na adrese: Henrieta Herdová, Puškinova 439/12, 951 97 Žitavany.

Vzory kandidátnych lístín ich prílohy a spôsob podávania kandidátnej listiny sú uvedené na stránkach:

Vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí 29. 10. 2022

Oznamujeme občanom, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Rozhodnutie č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení nových volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb (k 01.07.2020 ): 1909 obyvateľov

Dokumenty

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Miestna zápisnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,54 kB

Informácia pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Informácia pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,67 kB

Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní členov do komisií

Mailová adres na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhr. do MVK a OVK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 360,99 kB

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,39 kB

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Žitavany

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,99 kB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,19 kB

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Starosta obce

Kandidáti na starostu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,4 kB

Poslanci do Obecného zastupiteľstva

Kandidáti do OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,23 kB