Rok 2020

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou

2019_11_13 Obec Žitavany - Informácia na internetovej stránke obce.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,59 kB
 • Por. číslo: 1.
 • Spisová značka konania: 441/2020
 • Dátum začatia konania: 20. 10. 2020
 • Dátum zverejnenia informácie: 21. 10. 2020
 • Žiadateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť  Žitavany, 9.Mája č. 2, 951 97, Žitavany
 • Dotknutá parcela: 786/1, k.ú. Kňažice
 • Dreviny požadované na výrub: 1ks Lipa malolistá (Tilia cordata)
   
 • Por. číslo: 2.
 • Spisová značka konania: 470/2020
 • Dátum začatia konania: 11. 11. 2020
 • Dátum zverejnenia informácie: 11. 11. 2020
 • Žiadateľ: Štefan Prochovník, Puškinova 14, 951 97, Žitavany
 • Dotknutá parcela: 254/75, k.ú. Opatovce
 • Dreviny požadované na výrub: 30m2 náletové dreviny, Ruža šípová (Rosa canina)
   
 • Por. číslo: 3.
 • Spisová značka konania: 485/2020
 • Dátum začatia konania: 30. 11. 2020
 • Dátum zverejnenia informácie: 01.12.2020
 • Žiadateľ: Bernardína Jankulárová, Kňažická 296/80, 951 97, Žitavany
 • Dotknutá parcela: 199/2, k.ú. Kňažice
 • Dreviny požadované na výrub: 1ks Orech kráľovský  (Juglans regia)

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Žitavany, Obecný úrad, Športová 5, 951 97 Žitavany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: obec@zitavany.sk