O Žitavanoch

Obec Žitavany leží na rozmedzí južných svahov Pohronského Inovca a severnej časti Podunajskej pahorkatiny, na oboch stranách rieky Žitavy.

Praveké osídlenie dokladá nález neolitického sídliska z doby kamennej a popolnicového pohrebiska lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej.

Obec vznikla v roku 1959 zlúčením obcí Kňažice a Opatovce nad Žitavou. Prvá písomná zmienka je z roku 1075, keď sa pod menom Knesecz spomínajú v zakladajúcej listine benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku. Už v tom čase tu stál kamenný kostol Blahoslavenej Márie vždy Panny, postavený na mieste pôvodnej kráľovskej drevenej kaplnky, ktorá zabezpečovala cirkevnú správu až pre 50 okolitých obcí. Dedina sa postupne rozrástla cez blízku hranicu opátstva. Jej novšia časť však už patrila striedavo hrušovskému hradnému panstvu a Topoľčiankam. Pôvodná časť sa potom označovala ako Horné Kňažice (r. 1407) alebo Opátovské Kňažice (r. 1559) a neskôr jednoducho Opatovce, kým novšia si zachovala pôvodný názov Kňažice. Hoňovce sa spomínajú v roku 1246 (Heneuch), keď obec darovali zemania z Mlynian opátstvu. Turecký vpád: v roku 1564 Kňažice vyľudnené, v roku 1601 mali Kňažice 40 domov, z toho 6 šľachtických, Opatovce 27 domov, faru a školu, v roku 1618 Kňažice aj Opatovce vypálené, a v roku 1664 bolo v Kňažiciach 35 a v Opatovciach 28 zdaniteľných rodín. Od 17. storočia patrili Opatovce aj farnosť Ostrihomskej kapitule.

V roku 1822 bolo v Kňažiciach 491 a v Opatovciach 413 obyvateľov. V roku 1974 mali Žitavany 2262 obyvateľov.

V obci sa narodil J. V. Šimko - kňaz, bernolákovský básnik (1759-1827) a J. Dlhovský - kňaz, národovec (1785-1857).

V polovici 20. storočia bola obec známa ľudovou drevorezbou figurálnych a reliéfnych prác. Barokový kostol z 18. storočia bol prestavaný v 19. a 20. storočí. Je sídlom farnosti aj pre susednú obec Machulince.

V rokoch 1991 až 2003 sa tu konali medzinárodné majstrovstvá Európy v autokrose.

Od 1. 1. 1975 sa obec stala súčasťou Zlatých Moraviec, od 7. 12. 2002 po úspešnom referende sú Žitavany opäť samostatnou obcou.