Rok 2015

  • Por. číslo: 1.
  • Spisová značka konania: 687/2015
  • Dátum začatia konania: 21.09.2015
  • Dátum zverejnenia informácie: 23.09.2015
  • Žiadateľ: Ľudovít Herda, Puškinova 439/12, Žitavany
  • Dotknutá parcela: 239
  • Dreviny požadované na výrub: lipa 1 ks