Rok 2023

  • Por. číslo: 1.
  • Spisová značka konania: 35/2023
  • Dátum začatia konania: 08.02.2023
  • Dátum zverejnenia informácie: 08.02.2023
  • Žiadateľ: Michal Gálik, Šafárikova 671/40 Žitavany
  • Dotknutá parcela: 786/1
  • Dreviny požadované na výrub: tuja 3 ks