Zverejňovanie

Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Obecný úrad zabezpečuje najmä:

  • Písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce.
  • Odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií.
  • Vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní.
  • Vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Úradné hodiny

  • Pondelok: 7:30–11:00 / 11:30–15:30
  • Utorok: nestránkový deň 
  • Streda: 7:30–11:00 / 11:30–16:30
  • Štvrtok: 7:30–11:00 / 11:30–15:30
  • Piatok: 7:30–11:00 / 11:30–14:00

Starosta obce 

Pavel Chren