VZN

2015

VZN 2_2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Žitavany

VZN 2_2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,66 kB

VZN č. 2_2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Žitavany

Návrh VZN č. 2_2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,89 kB

2012

VZN 1_2012 o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu, z dotácie MDVRR SR a z úveru ŠFRB SR

1_2012_VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu z dotácie MDVRR SR a ŠFRB SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,44 kB

VZN 2_2012 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy

VZN 2_2012 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,79 kB

VZN 3_2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN 3_2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,47 kB

VZN 4_2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou

VZN 4_2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,4 kB

VZN 5_2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Žitavany

VZN 5_2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,35 kB

Dodatok č. 1 k VZN 5_2012 (účinnosť od 08. 10. 2016)

Dodatok č. 1 k VZN 5_2012 (účinnosť od 08. 10. 2016).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,48 kB

Dodatok č. 2 k VZN 5_2012 (účinnosť od 15.12.2019)

Dodatok č. 2 k VZN 5_2012 (účinnosť od 15.12.2019).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,62 kB

VZN 6_2012 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania

VZN 6_2012 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,67 kB

VZN 7_2012 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Žitavany

VZN 7_2012 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,42 kB

2010

VZN 2010 o organizácii miestneho referenda v obci Žitavany

VZN 2010 o organizácii miestneho referenda v obci Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,33 kB

VZN 2010 o premávke na pozemných komunikáciách na území obce Žitavany

VZN 2010 o premávke na pozemných komunikáciách na území obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,69 kB

2009

VZN 1_2009 požiarny poriadok obce

VZN 1_2009 požiarny poriadok obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 619,35 kB

2007

VZN 2007 povodňový plán záchranných prác obce

VZN 2007 povodňový plán záchranných prác obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,09 kB

2004

VZN 4_2004 o určení času predaja v obchodoch a v službách

VZN 4_2004 o určení času predaja v obchodoch a v službách.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,22 kB

VZN 2a_2004 o určení školského obvodu základnej školy

VZN 2a_2004 o určení školského obvodu základnej školy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,3 kB

2003

VZN 3a 2003 o verejnom poriadku a všeobecnej čistote

vzn_poriadok_a_cistota.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,63 kB
Zobrazené 21-38 z 38