Obec Žitavany
ObecŽitavany
RSS

Rekonštrukcia ciest, odstavnej plochy a parkoviska pred ZŠ a MŠ

V uplynulých dňoch boli realizované práce - „Oprava povrchu vozoviek a parkovísk“ v našej obci.
Konkrétne sa opravovala cesta na ulici Lužnej, úsek cesty na ulici Opatoveckej, parkovisko pred základnou a materskou školou a odstavná plocha na ulici Šimkovej.
Práce realizovala firma Cesty a stavby s.r.o. a boli financované z rezervného fondu obce Žitavany.
 
Lužná ulicaOdstavná plocha a parkovisko pred ZŠ a MŠOpatovecká ulica
Obec Žitavany