Návrh Záverečného účtu Obce Žitavany a rozpočtové hospodárenie za rok 2023

Dátum zvesenia: 25. 6. 2024