Úradná tabuľa

Vyvesené: 19. 7. 2024 Dátum zvesenia: 1. 10. 2024
Vyvesené: 16. 7. 2024 Dátum zvesenia: 31. 7. 2024
Vyvesené: 10. 7. 2024 Dátum zvesenia: 25. 7. 2024
Vyvesené: 10. 7. 2024 Dátum zvesenia: 31. 8. 2024
Vyvesené: 27. 6. 2024 Dátum zvesenia: 30. 7. 2024
Vyvesené: 21. 3. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Vyvesené: 26. 2. 2024 Dátum zvesenia: 31. 3. 2026
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2025
Vyvesené: 25. 9. 2014 Dátum zvesenia: 1. 4. 2024
Vyvesené: 10. 1. 2022 Dátum zvesenia: 31. 1. 2023
Vyvesené: 14. 12. 2020 Dátum zvesenia: 30. 12. 2020
Vyvesené: 28. 1. 2020 Dátum zvesenia: 13. 2. 2020
Vyvesené: 27. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 18. 6. 2021 Dátum zvesenia: 4. 7. 2021
Vyvesené: 19. 6. 2020 Dátum zvesenia: 5. 7. 2020
Vyvesené: 4. 6. 2019 Dátum zvesenia: 20. 6. 2019