Oznamy

 

   Prevádzka MŠ : 6,45 hod. do 15,45 hod.

Čo potrebuje dieťa do MŠ: prezúvky / nie šľapky/, deku na ležadlo, nepremokavú podložku pod plachtu, pyžamo, náhradné veci na oblečenie, detský uterák, hrebeň,  hygienické vreckovky - veci je potrebné podpísať.

 

 

Dieťa bude potrebovať vyhlásenie o bezpríznakovosti pri prvom nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní

/ vrátane víkendov a sviatkov/.

Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. Na stiahnutie potvrdenie o bezpríznakovosti tu.

 

OZNAM:

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.

 Pri absencii viac ako 7 dní  po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ všeobecného lekára pre deti a dorast , ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení .

Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.

Ak dieťa /predškolák/ nie je prítomné v MŠ z rodinných dôvodov, musí zákonný zástupca dieťaťa priniesť písomné ospravedlnenie tu.

 

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠK.ROK 2023/2024

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že zápis detí na šk.rok 2023/2024 bude v dňoch

2.5. - 6.5.2023 v čase od 12.00 hod. do 15.00 hod.

Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť a písomné vyhlásenie o dohode zákonných zástupcov na doručenie rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa iba jednému zákonnému zástupcovi.

Žiadosť a vyhlásenie obdržíte u riaditeľky MŠ alebo si uvedené písomnosti môžete stiahnuť na tejto stránke/tlačivá.

 

 

 

 

 Rodičovske stretnutie sa uskutoční 28.8.2023 o 15.00 hod. Účasť rodičov je nutná.