Stavebné úpravy chodníka a cesty pred kostolom v Žitavanoch