Stavanie mája v našej obci a posedenie pod májom dňa 30. apríla 2018