Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 9. 2020
slabý dážď 15 °C 9 °C
streda 30. 9. mierny dážď 17/8 °C
štvrtok 1. 10. slabý dážď 16/12 °C
piatok 2. 10. slabý dážď 16/12 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

Kolaudačné rozhodnutie

Ukončenú stavbu, prípadne je časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či sa stavba uskutočnila podľa overenej dokumentácie v stavebnom konaní a či boli dodržané podmienky stavebného povolenia.
Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník pozemku alebo stavby (ak nie je zároveň stavebníkom), obec (ak nie je zároveň stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie) a dotknuté orgány štátnej správy.

Potrebné doklady:

1.  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo viď nižšie).
2.  Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby (geometrický plán – GP).
3. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku a o vyhodnotení skúšobnej prevádzky.
4.   Projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní.
5.   Výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby.
6. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia.
7.  Stavebný denník.
8. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

+ správny poplatok podľa platného sadzobníka
(v hotovosti do pokladne obecného úradu)

 

Tlačivo na stiahnutie:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia