Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

dnes, sobota 26. 9. 2020
mierny dážď 16 °C 9 °C
nedeľa 27. 9. zamračené 11/8 °C
pondelok 28. 9. polojasno 15/5 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Navigácia

Obsah

Podávanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce Žitavany

Možnosť požiadať o dotáciu majú po splnení požiadaviek všetky právnické a fyzické osoby - podnikatelia  so sídlom v obci Žitavany. Žiadosť o dotáciu je potrebné predložiť do 31. 10. kalendárneho roka.

Formuláre

  • Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Žitavany  (Žiadosť)
  • Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Žitavany (Vyúčtovanie)

 

Oprávnení žiadatelia

  • právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je obec a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce,   a to len na podporu:

       - všeobecne prospešných služieb,

       - všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,

       - na podporu podnikania a zamestnanosti.                

Ako predložiť žiadosť

Žiadosti sa predkladajú do podateľne OcÚ Žitavany do 31. 10. kalendárneho roka na predpísanom tlačive, ktorého prílohou je rozpočet akcie, vyhlásenie žiadateľa a povinné prílohy. Podrobnosti o podaní žiadosti určuje VZN č. 5/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Žitavany.

Zúčtovanie dotácií

  • Dotácie podliehajú ročnému zúčtovanie s rozpočtom obce.

  • Žiadateľ je povinný použiť poskytnutú dotáciu iba v rámci rozpočtového roka, v ktorom bolo poskytnutie dotácie schválené, najneskôr do 10. decembra.

  • Zúčtovanie dotácie žiadateľ predloží pracovníkovi obecného úradu do 30 dní od ukončenia podujatia, najneskôr však vždy do 15. 12. príslušného kalendárneho roka.

  • Zúčtovanie musí obsahovať najmä fotokópie účtovných dokladov a dokladov o úhrade preukazujúcich použitie dotácie na schválený účel.

  • Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie žiadateľ vráti do rozpočtu obce súčasne s vyúčtovaním dotácie.

 

Kontakt

Ing. Regina Kissová - regina.kissova@zitavany.sk; 037/64 26 222

 

Súvisiace predpisy