Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

dnes, piatok 21. 9. 2018
26 °C 10 °C
sobota 22. 9. 18/5 °C
nedeľa 23. 9. 25/16 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia - účinné

VZN_3_2012.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žitavany č. 3/2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp (144 Kb)

vzn_3_2012.pdf Stiahnuté: 500x | 09.10.2014

Miestne dane a poplatky

Dodatok č. 2 k VZN 2/2014

dodatok č. 2 k vzn 2_2014.pdf Stiahnuté: 176x | 18.01.2017

Dodatok č. 1 k VZN 2/2014

dodatok č.1 k vzn 2_2014.pdf Stiahnuté: 170x | 18.01.2017

VZN 2/2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žitavany číslo 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2_2014 vzn o miestnych daniach a miestnom poplatku.pdf Stiahnuté: 466x | 18.01.2017

Odpady

VZN č. 3/2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňpvaní obsahu žúpm

VZN č. 3/2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňpvaní obsahu žúpm

3_2012_vzn o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňpvaní obsahu žúpm.pdf Stiahnuté: 324x | 28.12.2015

VZN č. 1/2015 a nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 1/2015 a nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

1_2015_vzn o nakladaní s ko a dso.pdf Stiahnuté: 514x | 28.12.2015

Dotácie

Dodatok č. 1 k VZN 5/2012

dodatok č. 1 k vzn 5_2012.pdf Stiahnuté: 173x | 18.01.2017

VZN 5/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žitavany č. 5/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Žitavany (267 Kb)

vzn_5_2012.pdf Stiahnuté: 529x | 08.07.2015

Nájomné byty

VZN 1/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žitavany č. 1/2012 o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu, z dotácie MDVRR SR a z úveru ŠFRB SR (155 Kb)

vzn_1_2012.pdf Stiahnuté: 581x | 08.07.2015

VZN 6/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žitavany č. 6/2012 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania (160 Kb)

vzn_6_2012.pdf Stiahnuté: 477x | 08.07.2015

Školstvo

VZN č. 2/2012 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy

VZN č. 2/2012 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy

2_2012_ vzn o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.pdf Stiahnuté: 278x | 28.12.2015

VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Žitavany

VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Žitavany

vzn č. 2_2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Žitavany.pdf Stiahnuté: 284x | 28.12.2015

VZN 9/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žitavany č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území obce Žitavany (99 Kb)

vzn_9_2012.pdf Stiahnuté: 444x | 08.07.2015

Povodňový plán

VZN 4/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žitavany č. 4/2012 o povinnosti aktualizovať povodňový plán záchranných prác PO a FO podnikateľom, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou (113 Kb)

vzn_4_2012.pdf Stiahnuté: 490x | 08.07.2015

Dávka v hmotnej núdzi

VZN 7/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Obec Žitavany č. 7/2012 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Žitavany (141 Kb)

vzn_7_2012.pdf Stiahnuté: 485x | 08.07.2015

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce a Trhový poriadok obce Žitavany

VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce Žitavany a Trhový poriadok obce Žitavany

vzn č. 3_2015_o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce Žitavany a trhový poriadok obce Žitavany.pdf Stiahnuté: 190x | 18.01.2017

Stránka

  • 1